Vuosikokous 25.2.2017

TIIBETINTERRIERIT RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Tiibetinterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 25.2.2017 klo 12.00,

ShowHau Centerissä, osoitteessa Valimokuja 2, Vantaa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§ määräämät vuosikokousasiat

 • Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Heidi Kärkkäinen, Heidi Saari ja Päivi Haapalainen
 • Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2017
 • Kokouksessa käsitellään JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelma) päivitys, JTO:n voi lukea ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilta www.tiibetinterrierit.com
 • Kokouksessa käsitellään PEVISA-ohjelman jatkotoimet.
  PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) on Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koirilla esiintyviä erityisen perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen. Ohjelman pääpaino on ongelmien ennalta ehkäisemisessä.
  Tiibetinterrieri on mukana PEVISA-terveysohjelmassa, jonka avulla valvotaan perinnöllisiä PRA ja LL -silmäsairauksia. Molemmat sairaudet periytyvät tiibetinterrierillä autosomalisti resessiivisesti, eli väistyvän geenin aiheuttamana. Sairaudet johtavat sokeuteen, mutta sokeatkin koirat pystyvät jatkamaan elämäänsä kotikoirina. Sairaita ei käytetä jalostukseen. PEVISA- ohjelma tuli tiibetinterriereillä voimaan 1.1.2000.
  PEVISA- ohjelman mukaan:
  • Jokaiselta jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan virallinen silmätarkastuslausunto, joka osoittaa, ettei koira sairasta kumpaakaan mainittua sairautta.
  • Lausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi.
  • Jos koiralla ei astutushetkellä ole voimassa olevaa silmätarkastuslausuntoa, sen jälkeläisiä ei rekisteröidä. Poikkeuslupamenettelyt sisältyvät ohjelmaan.

  Mikäli jäsen haluaa jonkun asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi,

  Siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

  KAHVITARJOILU!

  TERVETULOA!

  Tiibetinterrierit ry:n hallitus